Tian Tan Buddha, Hong Kong, China

Tian Tan Buddha, Hong Kong

Advertisements